PUBLIKACJE

Q&A Wall Street Online

Zapraszamy do lektury odpowiedzi na pytania, które padły podczas Konferencji Wall Street Online organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Forma pdf do pobrania: Pytania Wall Street

Czytaj więcej »

Podsumowanie września 2020

Tradycyjnie zapraszamy do analizy infografik podsumowujących działalność funduszy BETA ETF na GPW w Warszawie. We wrześniu zaobserwowano: wzrost obrotów oraz liczby transakcji na wszystkich BETA

Czytaj więcej »

Podsumowanie miesiąca: kwiecień 2020

Zachęcamy do analizy rozbudowanego o edukacyjne aspekty podsumowania kwietnia w wykonaniu funduszy ETF notowanych na GPW.  Przytoczone linki do dalszej edukacji: https://betasecurities.pl/plynnosc-funduszu-typu-etf/ https://betasecurities.pl/jak-analizowac-plynnosc-funduszy-etf/ https://betasecurities.pl/wycena-ksiegowa-a-wycena-rynkowa-funduszu-typu-etf/ https://betasecurities.pl/miary-oceny-jakosci-zarzadzania-funduszem-pasywnym-excel/

Czytaj więcej »

Kalkulator BETA ETF

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora BETA ETF dzięki, któremu będą mogli Państwo oszacować iNAV certyfikatów BETA ETF WIG20TR oraz BETA ETF mWIG40TR. Kalkulator BETA ETF

Czytaj więcej »

Infopack BETA ETF WIG20Short

Z uwagi na debiut funduszu BETA ETF WIG20Short zespół Beta Securities przygotował Infopack na temat indeksu WIG20Short oraz przeprowadził analizę funduszu BETA ETF WIG20Short. Zapraszamy

Czytaj więcej »

Podsumowanie września

Zapraszamy do opracowania podsumowującego pracowity miesiąc dla funduszy BETA ETF.  Debiut Funduszu BETA ETF mWIG40TR, znaczący napływ aktywów do funduszu (+45 mln), rewizje okresowe oraz

Czytaj więcej »

Podsumowanie sierpnia

BETA ETF WIG20TR były najbardziej handlowanym funduszem ETF na GPW w sierpniu 2019 roku. Obroty wyniosły ponad 4,7 mln i zostały wygenerowane w ponad 800

Czytaj więcej »

BETA ETF mWIG40TR

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat nowego funduszu z rodziny BETA ETF. Fundusz zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych 5 września i będzie

Czytaj więcej »

Analiza indeksu mWIG40TR

Zapraszamy do zapoznania się z wieloaspektową analizą indeksu mWIG40TR. Indeksu, który już wkrótce będzie replikowany przez kolejny fundusz z rodziny BETA ETF.  Infopack zawiera min:

Czytaj więcej »

Analiza sWIG80TR

Beta Securities analizuje tworzenie nowych BETA ETF. Tutaj trochę kuchni o tym z jakimi wyzwaniami wiąże się stworzenie BETA ETF na sWIG80TR, WIG. Duża liczba

Czytaj więcej »

Forma prawna BETA ETF

Fundusze BETA ETF działają pod formą portfelowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Są to pierwsze tego typu fundusze inwestycyjne w Polsce znacząco różniące się od tradycyjnych funduszy

Czytaj więcej »

Podsumowanie maja

Podsumowanie maja w wykonaniu BETA ETF WIG20TR na infografikach. Aktywa i obroty w górę ale stopa zwrotu w dół. Ale to już od Funduszu nie

Czytaj więcej »

Animator Funduszy BETA ETF

Zapraszamy do analizy materiału poświęconego działalności Animatora Funduszu BETA ETF WIG20TR, który pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.  Efektywne działanie market makera jest fundamentem powodzenia

Czytaj więcej »

Metody replikacji w funduszach ETF

Fundusze ETF “dostarczają” stopę zwrotu zdefiniowanego benchmarku na kilka sposobów. Przedstawiony materiał przedstawia metody replikacji stosowane w funduszach ETF, rozwój poszczególnych metod w Europie w

Czytaj więcej »

Szkolenie Fundusze BETA ETF

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia zarządzajacego funduszem BETA ETF WIG20TR Kazimierza Szpaka, który przeprowadził szkolenie wyjaśniające specyfikację funduszu BETA ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Czytaj więcej »

Podsumowanie marca

BETA ETF WIG20TR w marcu. Informacje o obrotach, spreadzie, aktywach, liczbie transakcji oraz miarach efektywności (różnica i błąd odwzorowania).

Czytaj więcej »

Analiza kosztów

Analiza kosztów jest jednym z istotnym elementów powodzenia inwestycyjnego. Każdy inwestor dobrze zarządzający inwestycjami ma ten aspekt pod ścisłą kontrolą. Chcąć wyjść na przeciw oczekiwaniom

Czytaj więcej »
KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.
InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.

Beta Securities Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 361283455, kapitałem zakładowym w wysokości 735 614,04 PLN w całości opłaconym, NIP: 5252615206, REGON: 0000551850.