Kalkulator TBSP – Sierpień 2023

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego narzędzia Kalkulator TBSP.

Do pobrania tutaj:

Na dzień 01.08 indeks TBSP składała się z 17 obligacji, które łącznie z uwzględnieniem wag stanowią rentowność do wykupu (YTM) na poziomie 5,37%. Miara ryzyka duration wynosi 3,74 natomiast zmodyfikowane 3,55. Oznacza ona, że w przypadku wzrostu stóp procentowych (YTM) o 1 punkt procentowy poziom indeksu TBSP w przybliżeniu powinien spaść o 3,5% i odwrotnie.

Obecnie krzywa rentowność jest odwrócona. Obligacje o najkrótszym okresie do wykupu mają najwyższe poziomy rentowności. Środkowe najniższe a najdłuższe obligacje plasują się pomiędzy.

Obecny skład indeksu TBSP uwypuklił też prawidłowość, że nie zawsze obligacja stałokuponowa o dłuższym okresie do wykupu ma większe ryzyko zmiany ceny na zmiany stóp procentowych (duration). Powodem takiego stanu rzeczy jest wysokość kuponu odsetkowego. Dla obligacji DS1032 wynosi on 1,75% natomiast dla DS1033 wynosi on już 6% i to jest przyczyna dla którego zmodyfikowane duration jest wyższe dla DS1032 pomimo tego, że zostanie ona wykupiona rok szybciej.