Kalkulator TBSP.Index

W ramach naszych działań edukacyjnych udostępniamy Państwu kalkulator indeksu TBSP.

Na jego podstawie będą mogli Państwo zobaczyć:

  • Zagregowane miary YTM, Duration, Zmodyfikowane duration, okres do wykupu oraz średnie oprocentowanie [%] dla całego indeksu TBSP.
  • Listę obligacji stanowiących indeks TBSP wraz z ich nazwą, ISIN, liczbą obligacji w indeksie, udziałem w indeksie, naliczonymi odsetkami, ceną brudną, datą oraz okresem do wykupu, YTM oraz Duration.
  • Wizualizację najważniejszych parametrów indeksu TBSP oraz poszczególnych obligacji stanowiących indeks TBSP.

Kalkulator jest stworzony na podstawie ogólnodostępnych danych.

Fixing indeksu TBSP dokonuje się o godzinie 10:00 oraz 16:30. W okresie 30 minut od godziny fixingu odświeżenie danych w arkuszu powinno uaktualnić aktualne parametry obligacji skarbowych oraz indeksu TBSP.