Kalkulator TBSP: edycja styczniowa 2024

Zapraszamy do korzystania z naszego narzędzia pokazują parametry inwestycyjne indeksu TBSP będącego benchmarkiem min. dla BETA ETF TBSP.

Na dzień 02 stycznia 2024 roku:

TBSP.INDEXPORTFEL
Poziom 1 960,47
Liczba serii obligacji16
YTM 5,07%
Duration Maculay’a3,83
Zmodyfikowane duration3,64
Okres do wykupu4,22
Średnie oprocentowanie [%]3,16%