Kalkulator TBSP – edycja marzec 2023

Tradycyjnie z początkiem miesiąca zapraszamy do pobierania naszego autorskiego narzędzia pozwalającego na podstawie ogólnodostępnych danych ocenić atrakcyjność inwestycyjną oraz parametry ryzyka indeksu TBSP, który jest benchmarkiem dla BETA ETF TBSP.