Kompendium

Jak zawierać transakcje na funduszach BETA ETF

Z materiału dowiesz się: Jak wygląda harmonogram sesji i rynku pierwotnego funduszy BETA ETF; Jaka jest najważniejsza zasada składania zleceń na rynku giełdowym funduszy typu ETF; Jakie zasady powinni stosować mniejsi a jakie więksi inwestorzy; Kiedy warto dokonać transakcji na rynku pierwotnym ETF-a; Na co zwrócić uwagę w końcowej fazie sesji i w fazie na zamknięciu

Czytaj więcej »

Płynność funduszu typu ETF

Z materiału dowiesz się: Jaka jest definicja i charakterystyki płynności rynku; Jak wygląda płynność w tradycyjnym funduszu inwestycyjnym; Co kształtuje płynność funduszu typu ETF; Jaką rolę odgrywa animator funduszu i od czego zależą warunki kwotowań; Kiedy fundusz typu ETF zawiera transakcje portfelowe; Jak się różni płynność na poziomie inwestor-fundusz pomiędzy tradycyjnym funduszem a ETF-em; Dlaczego ETF-y napędzają płynność rynków bazowych

Czytaj więcej »

Kalkulacja iNAV + EXCEL

Z materiału dowiesz się: Czym jest iNAV; Jaki jest cel obliczania iNAV; Jakie są stany rynku giełdowego funduszu typu ETF; Jakie są składowe wzoru na iNAV; Jak obliczyć iNAV na podanym przykładzie; EXCEL: Kalkulator iNAV na przykładzie funduszy Beta ETF WIG20TR i Beta ETF mWIG40TR

Czytaj więcej »

Miary oceny jakości zarządzania funduszem pasywnym + Excel

Z materiału dowiesz się: Jakie są miary jakości zarządzania funduszami pasywnymi; Co to jest różnica odwzorowania i w jaki sposób się ją wylicza; Co to jest błąd odwzorowania; Jakie są trudności w ocenie jakości zarządzania funduszem pasywnym; Jakie są przyczyny powstawania różnic odwzorowania; EXCEL: Przykłady kalkulacji różnicy i błędu odwzorowania dla 4 funduszy zarządzanych pasywnie

Czytaj więcej »

Wycena księgowa a wycena rynkowa funduszu typu ETF

Z materiału dowiesz się: Jakie rodzaje wycen posiada fundusz typu ETF; Czym jest wycena księgowa i jakie są jej zastosowania; Czym jest wycena rynkowa i jakie są jej zastosowania; Co powoduje powstawanie różnic pomiędzy wartościami wyceny księgowej i wyceny rynkowej; Jak te różnice kształtowały się w przypadku funduszu Beta ETF WIG20TR

Czytaj więcej »

ETF a pozostałe fundusze inwestycyjne

Z materiału dowiesz się: Czym różni się fundusz indeksowo zarządzany od funduszu aktywnie zarządzanego; Jakie są różnice pomiędzy ETF-em a innymi funduszami indeksowymi; Czym ETF różni się od pozostałych publicznych FIZ-ów; Jakie są cechy charakterystyczne ETF-ów

Czytaj więcej »

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA EKSPOZYCJI NA WYBRANY INDEKS

Wybór instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego Konstruując plan portfela inwestycyjnego, w pierwszym kroku przychodzi nam podjąć decyzję, z jakich klas aktywów skorzystać oraz jakie proporcje powinny te klasy aktywów stanowić w naszym portfelu. Wyboru […]

Czytaj więcej »

Indeksy akcyjne + excel

Z materiału dowiesz się: Czym jest indeks akcyjny; W jaki sposób tworzy się indeks; W jaki sposób mogą być dobierane wagi uczestników indeksu; Jakie są typy indeksów akcyjnych; Jak zapewnić ciągłość notowań indeksu przy zmianach jego struktury; EXCEL: Przykłady kalkulacji indeksów akcyjnych

Czytaj więcej »

Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce

Z materiału dowiesz się: Czym jest fundusz inwestycyjny; Jakie są podstawowe kryteria podziału funduszy inwestycyjnych; Jakie są różnice pomiędzy funduszami FIO, SFIO i FIZ; Czym polski fundusz typu ETF – portfelowy FIZ – różni się od pozostałych FIZ-ów

Czytaj więcej »