Strefa dla Akcjonariuszy

18.01.2021

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Fifth call to submit share certificates

18.12.2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Fourth call to submit share certificates

23.11.2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Third call to submit share certificates

26.10.2020

Zarząd spółki pod firmą Beta Securities Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2020 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 października 2020 roku wpisu polegającego na ujawnieniu:

  1. strony internetowej Spółki;
  2. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie Pani Rosy Lopez i wpisanie Pana Davida Tuboul.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dot. Spółki.

26.10.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Second call to submit share certificates

30.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji / First call to submit share certificates

23.09.2020

Zarząd Beta Securities Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2020 roku miały miejsce zmiany w radzie nadzorczej Spółki.  Future DF Tobler GmbH  z siedzibą w Zug w Szwajcarii, w wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego na podstawie § 7 ust. 4 statutu Spółki odwołał Panią Rosę Lopez oraz powołał Pana Davida Tuboul na wspólną pięcioletnią kadencję trwającą od 26 kwietnia 2019 roku.