AKTUALNOŚCI

Robert Sochacki w FXMAG

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Robertem Sochackim (Członek Zarządu Beta Securities Poland), który został przeprowadzony przez Dariusza Dziducha dla portalu FX MAG

Czytaj więcej »

DEBATA: Trendy ETF w Europie

Zapraszamy do obejrzenia debaty organizowanej przez Stockbroker (Artur Wiśniewski) w której wzięli udział: Bahram Sadighian (iShares) Tomas Packa (Xtrackers) Michael Huber (Invesco) Robert Sochacki (Beta

Czytaj więcej »

Jak zacząć inwestowanie w ETF-y? Webinar Mateusza Muchy i Dawida Bąbola tylko dla członków SII na poziomie rozszerzonym

8 grudnia Dawid Bąbol oraz Mateusz Mucha przeprowadzili czwarty webinar dla Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na temat funduszy ETF. https://www.sii.org.pl/14082/edukacja/webinary-edukacyjne/jak-zaczac-inwestowanie-w-etfy-webinar-mateusza-muchy-i-dawida-babola-tylko-dla-czlonkow-sii-na-poziomie-rozszerzonym.html#ak14082

Czytaj więcej »

Webinar z KNRK Kraków

W dniu 5 listopada 2020 roku doradca inwestycyjny i zarządzający BETA ETF Mateusz Mucha miał przyjemność poprowadzić webinar dla Członków Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Uniwersytetu

Czytaj więcej »

Webinar z SII

W dniu 3 listopada Dawid Bąbol oraz Mateusz Mucha, doradcy inwestycyjni w Beta Securities Poland oraz zarządzający BETA ETF mieli przyjemność poprowadzić webinar Wstęp do

Czytaj więcej »

Dawid Bąbol w Parkiet TV

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Dawidem Bąbolem, który w programie Prosto z Parkietu był gościem Przeymysława Tychmanowicza. Wywiad dotyczył planów Beta Securities odnośnie przyszłych ETF,

Czytaj więcej »

Beta Securities u Stockbroker.pl

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, który przeprowadził Artur Wiśniewski (Stockbroker.pl). Gośćmi Artura był Dawid Bąbol oraz Mateusz Mucha, którzy przybliżyli od kuchni tematykę zarządzania funduszami ETF.

Czytaj więcej »

Beta Securities na Go4Poland

W dniu 24 sierpnia Doradca Inwestycyjny Beta Securities miał przyjemność wystąpić przed Uczestnikami Go4Poalnd. Go4Poland – Wybierz Polskę! – to program skierowany w Polaków studiujących

Czytaj więcej »
KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.
InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.

Beta Securities Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 361283455, kapitałem zakładowym w wysokości 735 614,04 PLN w całości opłaconym, NIP: 5252615206, REGON: 0000551850.