Zmiana w indeksie TBSP Indeks

W indeksie TBSP (obligacje skarbowe) administrowanym przez Warsaw Stock Exchange (GPW) nastąpiła zmiana polegająca na usunięciu obligacji WS0922 oraz zakwalifikowaniu obligacji DS0432.

Zmiana wraz ze spadkiem cen obligacji przyczyniła się do wzrostu rentowności indeksu TBSP do poziomu 4,04. Uległa również wydłużeniu wymagalność indeksu oraz nastąpił wzrost ryzyka (zmodyfikowane duration).

Wizualizacjia zmian na załączonych slajdach.

Przypominamy, ze TBSP indeks jest odwzorowywany przez BETA ETF TBSP, który jest jedynym takim ETF tworzonym przy współpracy z AgioFunds TFI SA na Warsaw Stock Exchange (GPW).