Żegnamy Getin Noble Bank z sWIG80

Piątkowy poranek przywitał nas informacją o decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku (GNB). Taka decyzja oznacza, że spółka warta jeszcze na wczoraj 154 mln zł, dziś warta jest równe 0 zł. A właściwie to tej spółki już nawet nie ma.

Sytuacja ta odbije się nie tylko na wartości portfeli wszystkich inwestorów, którzy posiadali akcje tej spółki – zarówno tych indywidualnych jak i instytucjonalnych, w tym funduszy inwestycyjnych. Ma ona również znaczenie w kontekście indeksów giełdowych publikowanych przez GPW Benchmark. Getin Noble Bank jest bowiem uczestnikiem takich indeksów jak WIG, WIG140, sWIG80, WIG-Poland czy WIG-Banki. Pozostaje więc pytanie, jak GPW Benchmark zachowa się w tej sytuacji.

Wydaje się, że sytuacja jest klarowna – wartość spółki Getin Noble Bank w tych indeksach powinna zostać przeszacowana do 0, a sama spółka powinna na dniach zostać wykluczona z tych indeksów. Dokładnie tak samo jak dzieje się to w przypadku portfeli inwestorów. Czy tak się stanie?

Historia nakazuje poczekać. W podobnym – choć nie tak oczywistym jak ten – przypadku, zostało to rozwiązane inaczej. Mianowicie, 8 maja 2018 r. spółka GetBack SA, będąca wtedy uczestnikiem indeksu mWIG40, została zastąpiona w tym indeksie przez spółkę Mabion SA. W momencie przed wykluczeniem jej waga w mWIG40 wynosiła około 0,21%, natomiast akcje tej spółki były zawieszone już od 3 tygodni. Kursem, po którym spółka została wykluczona z indeksu, był ten z ostatniego dnia przed zawieszeniem (16 kwietnia 2018 r., kurs równy 3,75 PLN), choć zapewne wartość godziwa akcji tej spółki przez te 3 tygodnie w czasie zawieszenia notowań uległa znacznemu obniżeniu. Być może w tamtym momencie nawet do 0 PLN. Nie jest to jednak tak jednoznaczne jak w przypadku Getin Noble Bank.

Tutaj mamy pewność, że wartość akcji tej spółki jest żadna. Jak więc postąpi GPW Benchmark w tej sytuacji? Jeśli tak, jak zasugerowałem, to przykładowo poziom indeksu sWIG80 zostanie obniżony z tego tytułu o około 0,3%, a WIG o około 0,024% (wartość wag tej spółki w tych indeksach z 29.09.2022). I będzie to odpowiadać rzeczywistości inwestycyjnej. Jeśli tak, jak w przypadku GetBack, to indeksy te w żaden sposób nie ucierpią na umorzeniu akcji Getin Noble Bank. I zostaną w ten sposób sztucznie zawyżone. Niezależnie jednak od decyzji co do kursu, po którym GNB opuści indeksy, w sWIG80 możemy już powoli witać spółkę Sygnity SA, czyli pierwszą spółkę na liście rezerwowej do tego indeksu.