Podsumowanie luty 2023

Wraz z początkiem nowego miesiąca tradycyjnie podsumowujemy aktywność na funduszach BETA ETF w minionym miesiącu oraz w obiektywie ostatnich dwunastu miesięcy.