Parkiet: „Inwestycje Walutowe. Kiedy się zabezpieczać?

Zapraszamy do lektury artykułu: „Inwestycje Walutowe. Kiedy się zabezpieczać?”

https://www.parkiet.com/parkiet-plus/art39691071-inwestycje-walutowe-kiedy-sie-zabezpieczac

Gdy pandemia i wojna wstrząsały krajowym rynkiem, inwestycje w walutach obcych okazały się skutecznym zabezpieczeniem. Jednak wraz z umocnieniem złotego w ubiegłym roku, zyski z zagranicznych inwestycji zostały znacząco skurczone. Czy warto więc zabezpieczać się przed ryzykiem walutowym?

Artykuł przytacza interesujące przypadki inwestorów, których wyniki zostały silnie poddane wpływom zmian kursów walut. Przykłady z symulacji AtlasETF.pl pokazują, jak dużą rolę odgrywa walutowy aspekt inwestycji, wpływając znacząco na stopy zwrotu. Warto zastanowić się, czy zabezpieczając się przed ryzykiem walutowym, można precyzyjniej ocenić efektywność inwestycji.

Artykuł przedstawia również podejście nowego gracza na rynku, mTFI, które oferuje portfele złożone z ETF-ów z zabezpieczeniem walutowym w PLN. Marcin Chwedczuk, ekspert ds. zarządzania portfelem w mTFI, podkreśla, że zabezpieczenie walutowe eliminuje jedno z ryzyk związanych z inwestycjami poza rynkiem lokalnym.

W dłuższej perspektywie, zdaniem Przemysława Barankiewicza z Finaxa, ryzyko walutowe może być mniej istotne, a kursy walut mają stosunkowo niewielki wpływ na stopy zwrotu. Analizując wyniki portfeli Finaxa za 2023 rok, dowiadujemy się, że długoterminowe, globalne, zdywersyfikowane portfele pasywne są trudne do pobicia.

Ciekawym rozwiązaniem przedstawionym w artykule są ETF-y na amerykańskie indeksy oferowane przez Beta ETF z zabezpieczeniem walutowym w PLN. Mateusz Mucha, zarządzający Betą ETF, wyjaśnia, że decyzja ta wynikała z chęci dostarczenia unikalnych rozwiązań polskim inwestorom, którzy mogą teraz inwestować za granicą z zabezpieczeniem przed ryzykiem walutowym.

Zachęcamy do lektury artykułu, aby uzyskać głębsze spojrzenie na strategie zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w inwestycjach. Dowiedz się, jakie argumenty przemawiają za zabezpieczeniem i jak eksperci radzą sobie w dynamicznym świecie walutowym. Artykuł może być cennym źródłem wiedzy dla inwestorów poszukujących skutecznych strategii na zmienne rynki.