BETA ETF – 5 lat na polskim rynku

Ponad 0,6 mld aktywów, 9 funduszy w ofercie a za chwilę kolejne nowe ETFy– mija 5 lat BETA ETF na polskim rynku finansowym.

Robert Sochacki, prezes zarządu BETA Securities Poland SA (BETA ETF) – Kiedy w 2015 roku rozpoczęła się współpraca BETA Securities Poland SA i AgioFunds TFI SA, która finalnie doprowadziła do powstania funduszy inwestycyjnych pod marką BETA ETF, nikt nie spodziewał się że dziś to właśnie BETA ETF będzie wiodącym na polskim rynku dostawcą tego typu funduszy. Bycie pionierem w tworzeniu ETF-ów w oparciu o polską strukturę prawną nie było łatwym zadaniem. Efektywne funkcjonowanie ETF wymagało współdziałania wielu instytucji, takich jak GPW, KDPW, KNF, depozytariusz, animator i oferujący. To złożone partnerstwo wymagało koordynacji i zrozumienia istoty takich funduszy. Nasz pierwszy fundusz BETA ETF WIG20TR zadebiutował na warszawskiej giełdzie w styczniu 2019 r.
a moment debiutu
był kluczowy. Wprowadził nową energię i motywację do pracy i rozbudowy oferty, pozwolił uwierzyć, że sukces jest w zasięgu ręki. Do stycznia 2022 roku wprowadziliśmy kolejnych 8 funduszy, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów, co widać po napływach, obrotach i liczbie transakcji. Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania kolejnych produktów do naszej oferty. Pojawią się na rynku w ciągu kilku miesięcy.

Izabela Olszewska, członek zarządu GPW – Pierwszy, polski ETF to było niezwykle ważne dla nas wydarzenie, będące kamieniem milowym w rozwoju rynku ETF w Polsce. Tego typu produkty już wtedy cieszyły się dużą popularnością na światowych rynkach finansowych, a my wiedzieliśmy, że podobnie będzie i u nas. Pojawienie się polskiego ETF-a na warszawskiej giełdzie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania ofertą produktów GPW, a także do przyciągnięcia nowych inwestorów krajowych i zagranicznych na naszym rynku kapitałowym. Inwestowanie pasywne podbija rynki globalne i przyciąga coraz więcej nowych inwestorów. Giełdy na całym świecie rozwijają ofertę w tym segmencie. Rynek ETF-ów staje się coraz bogatszy, oferując szeroką gamę instrumentów zapewniających ekspozycję geograficzną, sektorową, czy nawet uwzględniającą kryteria ESG. Na świecie jest obecnie notowanych ponad 10 000 ETF-ów. Po kolejnym roku wysokich napływów, oczekuje się, że wartość zgromadzonych w nich aktywów na koniec 2023 r. wyniesie rekordowe ponad 11,5 biliona USD.

Szacuje się, że spośród 2 bln aktywów finansowych Polaków, 30 mld ulokowanych jest
w tradycyjnych funduszach akcyjnych. Analizując rozwój produktów ETF zagranicą uważa się, że z indeksowymi formami inwestowania jesteśmy w Polsce na podobnym etapie co Stany Zjednoczone kilkadziesiąt lat temu. W ciągu roku liczba funduszy pasywnych wzrosła z 39 do 44 funduszy dzięki otwarciu 7 nowych funduszy (2 usunięto). Na te 44 fundusze składają się 35 funduszy indeksowych i 9 funduszy typu ETF. Choć co prawda aktywa w tym czasie wzrosły do rekordowych poziomów z 4,2 do 4,9 mld PLN, to jednak udział funduszy pasywnych
w całym rynku wciąż stanowi jedynie 1,5%. Porównując tę wartość do ponad 20% w Europie czy ponad 40% w Stanach Zjednoczonych widać, że polski rynek funduszy jest na samym początku pasywnej rewolucji i mamy jeszcze dużo do nadrobienia do Zachodu.

Izabela Olszewska, członek zarządu GPWDużym wyzwaniem dla rozwoju rynku ETF-ów w Polsce jest konstrukcja prawna krajowych ETF-ów. Inaczej niż na rynkach europejskich przyjęta w Polsce koncepcja ETF oparta jest o konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ), co kwalifikuje go jako alternatywny fundusz inwestycyjny. Zagraniczne ETF-y działają jako fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), tj. fundusze typu UCITS, które są dużo bardziej elastyczne. Obecne przepisy potencjalnie ograniczają możliwości poszerzania aktywów krajowych ETF-ów za granicą. Dla inwestorów zagranicznych odmienna od europejskiej konstrukcja prawna funduszy może stanowić barierę inwestycyjną. To stawia polskich emitentów funduszy ETF w pozycji mniej konkurencyjnej wobec emitentów zagranicznych, którzy dystrybuują swoje produkty w naszym kraju, ale bez notowania ich na rodzimej giełdzie.  Gdyby oferta ETF-ów na warszawskiej giełdzie mogła się istotnie poszerzyć, to jestem przekonana, że wielu inwestorów zdecydowałoby się na handel tymi instrumentami na GPW zamiast na giełdach zagranicznych, tym samym  przyczyniając się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. W celu usunięcia barier dla dalszego rozwoju funduszy ETF w Polsce potrzebne jest wprowadzenie kluczowej zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych: oparcie koncepcji krajowego funduszu portfelowego na konstrukcji funduszu otwartego oraz przekształcenie dotychczas utworzonych funduszy portfelowych.

W ciągu minionych 5 lat fundusze BETA ETF zebrały prawie 0,6 mld złotych aktywów pod zarządzaniem. Najpopularniejszym rozwiązaniem obecnie jest BETA ETF mWIG40TR, który zebrał prawie 220 mln złotych. BETA ETF to elastyczne fundusze inwestycyjne łączące zarówno długoterminowych pasywnych Inwestorów z aktywnymi poszukiwaczami okazji inwestycyjnych. Łącznie od 2019 roku na funduszach BETA ETF zawarto ponad 435 tysięcy transakcji na kwotę ponad 2 mld 875 złotych, z czego ponad 1 miliard w ostatnim roku. Warto również być świadomym, że poprzez replikację fizyczną zmiany aktywów funduszy BETA ETF dostarczają dodatkowej płynności na spółkach. Oczywiście fundusze inwestycyjne to przede wszystkim stopy zwrotu. Choć może być to mało intuicyjne, realizacja indeksowej polityki inwestycyjnej może być dla inwestorów naprawdę atrakcyjnym rozwiązaniem. Przykładowo
w TOP5 funduszy 2023 roku znalazły się aż 2 rozwiązania BETA ETF (WIG20lev oraz Nasdaq-100) ze stopami zwrotu ponad 50%.

Fundusze BETA ETF to instrumenty łączące różne grupy inwestorów. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem, dobrze zdywersyfikowane ETF-y stanowią doskonałe narzędzie budowania majątku. Zdecydowanym „ulubieńcem” inwestorów z naszej oferty jest BETA ETF sWIG80TR. To jedyne rozwiązanie na polskim rynku dające bezpośrednią ekspozycję wyłącznie na małe spółki. Zebrane tam 56 mln złotych, z resztą wyłącznie od inwestorów indywidualnych, to świadectwo zaufania do naszej struktury oraz rosnącej popularności małych polskich spółek. Warto odnotować, że dzięki pełnej fizycznej replikacji, każda spółka z sWIG80 znalazła się w naszym funduszu, więc rośnie płynność całego indeksu. Inwestorzy indywidualni otrzymali płynne rozwiązanie na komplet małych polskich spółek. Co także warte podkreślenia – na tym funduszu ETF, dzięki kwotowaniom dostarczanym przez różnych inwestorów, średni spread dla transakcji na kilkanaście tysięcy złotych, oscyluje w okolicach 0,3%. Dla aktywów bazowych ten spread przekracza nawet 1,0%. To kolejny dowód na niewątpliwe zalety funduszy ETF.