Ponad 31 mln PLN w BETA ETF WIG20lev

W ciągu ostatnich 6 miesięcy, a więc w okresie trwającej już na światowych rynkach bessy, fundusz inwestycyjny BETA ETF WIG20lev zgromadził ponad 31 mln zł aktywów pod zarządzaniem. Natomiast, od momentu IPO (25.02.2020r.) do końca sierpnia br. na funduszu zawarto ponad 37 tys. transakcji na kwotę sięgającą łącznie prawie 282 mln zł. Imponujący jest również wzrost liczby wyemitowanych certyfikatów, których przybyło o ponad 500% a więc z 216 tys. do 1 318 tys.

Od dłuższego czasu już obserwujemy, że nasz fundusz inwestycyjny BETA ETF WIG20lev cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród inwestorów. Mimo panującej wszechobecnie bessy
i przy stałych odpływach aktywów z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, my odnotowujemy coraz większe napływy do naszych funduszy BETA ETF. Od początku roku inwestorzy powierzyli w nasze rozwiązania 124 mln złotych co jest wynikiem wyraźnie lepszym niż całoroczne saldo napływów z 2021 roku, które wyniosło 43 mln – powiedział Mateusz Mucha, zarządzający w BETA ETF. 

BETA ETF WIG20lev to jeden z 9 funduszy inwestycyjnych, które powstały dzięki współpracy AgioFunds TFI SA oraz Beta Securities Poland SA. Co zatem wyróżnia fundusz BETA ETF WIG20lev spośród innych i czemu cieszy się on aż tak dużą popularnością? Zadaniem funduszu jest odzwierciedlanie stóp zwrotu indeksu WIG20lev, stanowiącego dźwignię w stosunku do indeksu WIG20 (podąża zgodnie
z kierunkiem WIG20 ale z dwukrotnie większą siłą czyli wzrost WIG20 o 1% powoduje wzrost WIG20lev o 2% i odwrotnie), bez względu na to czy indeks znajduje się w ruchu spadkowym czy też wzrostowym. Z uwagi na specyfikę indeksu odniesienia, fundusz BETA ETF WIG20lev posiada rekomendowany horyzont inwestycyjny 1 dzień. Oczywiście fundusz można utrzymywać przez dłuższy okres, aczkolwiek w takim przypadku wynik inwestycyjny WIG20lev może odbiegać od intuicyjnej stopy zwrotu „podwójny WIG20”. Nie występuje tu również depozyt zabezpieczający i nie ma okresów wygaśnięcia. Ponadto, co ma szczególne znaczenie dla większości inwestorów, BETA ETF WIG20lev ma zdecydowanie niższy próg wejścia niż kontrakt futures. Wartość certyfikatu oscyluje w okolicach 20 PLN. Fundusz jest również dostępny na rachunkach IKE/IKZE, które można wykorzystywać jako parasol podatkowy do bardziej aktywnego handlowania na giełdzie.

To co jeszcze wyróżnia fundusze BETA ETF pośród innych, tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, to zdecydowanie wysoka transparentność. BETA EFT odzwierciedlają zachowanie indeksów giełdowych. Każdego dnia inwestor może sprawdzić co dokładnie wchodzi w skład danego indeksu giełdowego. Ponadto, dostępność historycznych notowań także pozwala ocenić profil ryzyka takiego funduszu oraz dostosować, na podstawie historycznego zachowania, odpowiednio portfel inwestycyjny. Fundamentem BETA ETF jest ich pasywna, zwana inaczej indeksową, polityka inwestycyjna mająca za zadanie odzwierciedlać stopy zwrotu indeksów giełdowych bez względu na to czy są one w trendzie wzrostowym czy też spadkowym.

Kontakt dla mediów

Anna Lewandowska, Beta Securieties Poland SA

T +48 506 451 232; M: anna.lewandowska@betasecurities.pl