Noble Securities S.A. obniża prowizję od transakcji na certyfikatach

Trwa specjalna akcja promocyjna organizowana przez BETA Securities S.A. i Noble Securities S.A., która skierowana jest do inwestorów indywidualnych. Promocja potrwa aż do 31 grudnia 2022r. W ramach akcji Noble Securities S.A. obniża do 0,1% wartości zrealizowanego zlecenia – min. 4zł (z 0,38% wartości zrealizowanego zlecenia min. 5 zł) – prowizję pobieraną od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, których przedmiotem są certyfikaty Beta ETF TBSP. Dotyczy to zleceń składanych osobiście, telefonicznie, poprzez internetowy system transakcyjny oraz aplikację mobilną NS Mobile.

Organizowana przez nas i Noble Securities S.A. akcja promocyjna, to część dużej akcji edukacyjnej która ma za zadanie przede wszystkim przybliżyć inwestorom rynek funduszy ETF i pokazać że stanowią one możliwość dywersyfikacji portfela również w czasach rynkowej bessy. Oprócz wspomnianej akcji promocyjnej, organizowane jest także spotkanie on-line, dla każdego zainteresowanego inwestora, które odbędzie się 19 października br. a jego celem jest edukacja klientów budujących swoje oszczędności w oparciu o instrumenty dostępne na polskiej giełdzie. To doskonała okazja by poznać bliżej produkty pasywnego inwestowania dostępne na naszej giełdzie w oparciu
o rachunki IKE i IKZE oferowane przez dom maklerski Noble Securities S.A. – mówi Tomasz Wróbel, dyrektor sprzedaży BETA ETF.

Liczymy na to, że nasza wspólna akcja przyczyni się do zwiększenia wiedzy o możliwościach inwestowania w fundusze ETF wśród inwestorów indywidualnych, zarówno tych którzy działają na rynku kapitałowym od wielu lat, a także tych początkujących – dodaje Sławomir Groszek, dyrektor Departamentu Sieci Sprzedaży w Noble Securities S.A.

BETA ETF TBSP to jeden z 9 funduszy inwestycyjnych, które powstały dzięki współpracy AgioFunds TFI S.A. oraz Beta Securities Poland S.A. Celem inwestycyjnym funduszu jest odzwierciedlanie stóp zwrotu indeksu TBSP.Index, który jest publikowany przez GPW Benchmark. Indeks TBSP.Index jest to indeks (hipotetyczny portfel), polskich stałokuponowych obligacji skarbowych. Certyfikaty BETA ETF są notowane na GPW. Ponadto, fundusze BETA ETF to niskie opłaty za zarządzanie i zdecydowanie wysoka transparentność. BETA ETF odzwierciedlają zachowanie indeksów giełdowych. Każdego dnia inwestor może sprawdzić co dokładnie wchodzi w skład danego indeksu giełdowego. Ponadto, dostępność historycznych notowań także pozwala ocenić profil ryzyka takiego funduszu oraz dostosować, na podstawie historycznego zachowania, odpowiednio portfel inwestycyjny. Fundamentem BETA ETF jest ich pasywna, zwana inaczej indeksową, polityka inwestycyjna mająca za zadanie odzwierciedlać stopy zwrotu indeksów giełdowych bez względu na to czy są one w trendzie wzrostowym czy też spadkowym. Jednocześnie zwracamy uwagę, że inwestycje w instrumenty finansowe, w tym
w certyfikaty Beta ETF TBSP, wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.