Zatwierdzenie prospektu Beta ETF S&P500 PLN-Hedged Portfelowego FIZ

W dniu 24 listopada 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt BETA ETF S&P500 PLN Hedged Portfelowy FIZ. Będzie to 6 fundusz BETA ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Debiut przewidywany jest w styczniu 2021 roku.