Zatwierdzenie prospektu Beta ETF NASDAQ-100 PLN-Hedged Portfelowego FIZ

W dniu 18 listopada 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt BETA ETF NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ. Będzie to 5 fundusz BETA ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Debiut przewidywany jest w styczniu 2021 roku.