Rewizja roczna indeksów WIG20TR i mWIG40TR

GPW Benchmark poinformowało, że po sesji w dniu 20 marca 2020 r. zostanie przeprowadzona rewizja roczna portfeli indeksów WIG20TR, mWIG40TR.

W wyniku rewizji portfel indeksu WIG20TR pozostanie bez zmian.

W indeksie mWIG40TR będą miały miejsce następujące zmiany:

  • nowe spółki: DOMDEV oraz NEUCA;
  • spółki opuszczające indeks: BORYSZEW oraz CIGAMES.

Ponadto w indeksie mWIG40TR udział spółki INGBSK zostanie ograniczony do 10 proc.