Q&A Forum Finansów: Performance mWIG40TR

Zapraszamy do analizy stopy zwrotu indeksu mWIG40TR za ostatnie 3 miesiące.