Przyszła zmienność przyszły obroty

Okres zwiększonej zmienności to okres zwiększonych obrotów na instrumentach finansowych. Prawidłowość ta dotyczy również funduszy BETA ETF notowanych na GPW.