Podsumowanie września 2020

Tradycyjnie zapraszamy do analizy infografik podsumowujących działalność funduszy BETA ETF na GPW w Warszawie.

We wrześniu zaobserwowano:

  • wzrost obrotów oraz liczby transakcji na wszystkich BETA ETF w ujęciu miesiąc do miesiąca
  • brak napływów i odpływów z funduszy BETA ETF
  • poprawne oraz bardzo atrakcyjne odwzorowanie stóp zwrotu indeksów odniesienia (wypracowano nadwyżkę na BETAM40 wynoszącą 0,10%, która wynikła z przeprowadzanej rewizji indeksów)