Podsumowanie styczeń 2021

Zapraszamy do zapoznania się z grafikami podsumowującymi aktywność Inwestorów oraz efektywność odwzorowania na funduszach BETA ETF w styczniu 2021 roku.