Podsumowanie sierpnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z infografikami podsumowującymi:

  • aktywność Inwestorów na ETF z GPW w Warszawie,
  • zmiany w aktywach BETA ETF,
  • efektywność odwzorowania BETA ETF,
  • stopy zwrotu oraz kontrybucję składników indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz WIGtechTR w ujęciu od początku roku.