Podsumowanie sierpnia 2020

Zapraszamy do analizy infografik podsumowujących aktywność fundusz ETF na GPW w Warszawie.