Podsumowanie sierpnia

BETA ETF WIG20TR były najbardziej handlowanym funduszem ETF na GPW w sierpniu 2019 roku. Obroty wyniosły ponad 4,7 mln i zostały wygenerowane w ponad 800 transakcjach. Obroty od początku roku przekroczyły próg 30 mln zł i są najwyższe w klasie funduszy ETF notowanych na GPW.

Sierpień przyniósł spadki na głównym indeksie GPW. Stopa zwrotu WIG20TR wynisoła -5,44%. Zmiana indeksu cenowego wyniosła -6,24% czyli efekt dywidend w miesiącu sierpniu wyniósł 0,80%. Różnica odwzorowania BETA ETF WIG20TR wyniosła -0,03% (Stopa zwrotu -5,47%). Natomiast różnica odwzorowania Lyxor ETF W20L wyniosla -0,31% (Stopa zwrotu -5,75%)

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na poniższych infografikach:

Aktywa Funduszu wynoszą ponad 23 mln PLN. Różnica odwzorowania od pierwszego dnia wyceny wynosi -0,3024% przy błędzie odwzorowania na poziomie 0,042%.