Podsumowanie miesiąca: marzec 2020

Zapraszamy na podsumowanie rekordowego miesiąca w którym liczba transakcji, obroty, napływy, stopy zwrotu osiągały rekordowe poziomy.