Nowe tickery BETA ETF

Idąc za sugestiami Giełdy Papierów Wartościowych i Domów Maklerskich podjęta została decyzja o zmianie tickerów BETA ETF.

Nowe tickery są następujące:

ETFBW20TR – BETA ETF WIG20TR

ETFBM40TR – BETA ETF mWIG40TR

ETFBW20ST – BETA ETF W20Short

ETFBW20LV – BETA ETF W20Lev

ETFBNDXPL – BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged

ETFBSPXPL – BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged

ETFBWTECH – BETA ETF WIGtech