Likwidacja ETF W20 przez Lyxor AM

1 kwietnia 2021 roku Zarząd Lyxor Asset Managment podjął decyzję o likwidacji ETF WIG20 (Ticker: ETFW20L).  Zgodnie z opublikowaną informacją wycofanie tytułów uczestnictwa z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi w dniu 28 kwietnia 2021 (środa), po zamknięciu sesji.

Od 30 kwietnia ETF celem przeprowadzenia likwidacji cel inwestycyjny, polityka i ograniczenia inwestycyjne mogą nie być przestrzegane. Fundusz zostanie zlikwidowany 5 maja i wszyscy pozostali uczestnicy zostaną obowiązkowo umorzeni z zastosowaniem wartości końcowej aktywów netto
z dnia 5 maja 2021 roku, która zostanie wyliczona w dniu 6 maja 2021 roku.

Co mogą zrobić Uczestnicy ETFW20L?

Abstrahując od zmian wartości indeksu WIG20TR do 28 kwietnia 2021 roku, które będą odwzorowywane przez ETFW20L rozsądną decyzją inwestycyjną jest sprzedaż tytułów uczestnictwa na GPW do 28 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z informacją w procesie likwidacji nie obowiązuje cel inwestycyjny a środki zamrożone zostaną przynajmniej do 6 maja 2021 roku.

Inwestorzy sprzedający tytułu uczestnictwa WIG20TR zyskują elastyczność zarządzania swoimi środkami. Inwestorzy sprzedający tytuły uczestnictwa poprzez GPW poniosą prowizję brokerską, którą można znaleźć w tabeli opłat swojego domu maklerskiego (od 0,10% do 0,39% z zastrzeżeniem minimalnych wartości). Z uwagi na możliwą wysoką podaż tytułów uczestnictwa rozsądnym podejściem jest  wystawienie zleceń sprzedaży z LIMITEM oraz zidentyfikowanie czy obecne są kwotowania animatora funduszu.

Alternatywy dla ETFW20L?

Bezpośrednią alternatywą dla ETFW20L jest BETA ETF WIG20TR (Ticker: BETAW20TR). Fundusz stosuje replikację fizyczną, pobiera opłatę za zarządzanie na poziomie 0,40% oraz reinwestuje przepływy dywidendowe w pełni.

Ekspozycja na polskie akcje może być również uzyskana poprzez BETA ETF mWIG40TR (BETAM40TR), który również stosuje fizyczną replikacje, pobiera opłatę za zarządzanie na poziomie 0,80% oraz reinwestuje przepływy dywidendowe w pełni.

Uczestnicy ETFW20L mogą być również zainteresowani innymi indeksami giełdowymi. Aktualnie na GPW można zająć ekspozycję na 3 indeksy giełdowe

 • S&P500
  • Za pośrednictwem ETFSP500 od Lyxor
  • Za pośrednictwem BETASPXPL od BETA ETF
 • Nasdaq-100
  • Za pośrednictwem BETANDXPL od BETA ETF
 • DAX
  • Za pośrednictwem ETFDAX od Lyxor