Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2021

Zapraszamy do rejestracji na Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2021. Kongres rozpocznie się 13 października 2021. w Sali Notowań GPW o godz. 9:00 wystąpieniami Przewodniczącego KNF, Rzecznika Finansowego, Prezesa Banku Ochrony Środowiska oraz Prezesa GPW. Szczegółowa agenda Kongresu dostępna jest pod adresem: www.finreg2021.allerhand.pl

Kongresy FinReg Instytutu Allerhanda już blisko dekadę są ważnym specjalistycznym wydarzeniem dla ekspertów związanych z legislacją oraz nadzorem rynków finansowych. Podobnie jak w latach minionych problematyka tegorocznych sesji policy oriented  FinReg 2021 zogniskowana jest  na najważniejszych problemach współczesnych finansów, gdzie przepisy prawne odgrywają szczególna rolę. Regulacje wspierają konkurencyjność gospdarki 

Organizatorzy zapraszają do dyskusji o regulacjach funduszy inwestycyjnych (system opłat za zarządzanie aktywami, ETFs, najnowsze propozycje zmian w ustawie o zapewnieniu rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów – propozycja ograniczenia możliwości zlecania zewnętrznym podmiotom zarządzania portfelami funduszy), odpowiedź rynków finansowych na transformację klimatyczną (green finance). Dyskutowane będą też problemy transakcji nieautoryzowanych, zmiany benchmarku w umowach kredytowych, regulacje rynku kryptoaktywów i dylematach kryptowalut, nadzór przezornościowym sektora bankowego – praktyce nowych instrumentów (resolution) oraz na nowych technologiach dla nadzoru finansowego (supervision technology).

Pierwszego dnia konferencji, w Sali Notowań GPW w Warszawie, o godz. 11.45 odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony m.in. funduszom ETF zatytułowany „Nowoczesne giełdowe instrumenty finansowe ETF i im podobne w krajowym środowisku regulacyjny”. Uczestnikami panelu będą:

  • Marcin Opoka – moderator – GPW w Warszawie
  • Michał Karwasiński – Polska Rada Produktów Strukturyzowanych
  • Michał Kobza, MBA – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Tomasz Miziołek – Uniwersytet Łódzki, etf.com.pl
  • Robert Sochacki, CFA – Beta Securities Poland