Fundusze Akcji Polskich w 2019 roku – podsumowanie