Beta Securities partnerem Index Investment Challenge

Beta Securities została partnerem Index Investment Challenge. Konkursu dla Studentów w którym zadaniem jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu w danym okresie zarządzania portfelem inwestycyjnym. Życzymy wysokich stóp zwrotu a następnie wytłumaczymy dlaczego długoterminowe pokonywanie rynku jest zadanie bardzo trudnym oraz dlaczego warto zainteresować się pasywnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi takimi jak BETA ETF