BETA ETF mWIG40TR

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat nowego funduszu z rodziny BETA ETF. Fundusz zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych 5 września i będzie miał za zadanie replikować stopy zwrotu indeksu mWIG40TR.