BETA ETF mWIG40TR

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat nowego funduszu z rodziny BETA ETF. Fundusz zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych 5 września i będzie miał za zadanie replikować stopy zwrotu indeksu mWIG40TR. 

Czytaj więcej »

Analiza indeksu mWIG40TR

Zapraszamy do zapoznania się z wieloaspektową analizą indeksu mWIG40TR. Indeksu, który już wkrótce będzie replikowany przez kolejny fundusz z rodziny BETA ETF.  Infopack zawiera min: opis indeksu, metodologie tworzenia, stopy dywidendy analizę bieżącej struktury indeksów i poziom koncentracji  analizę udziału spółek Skarbu Państwa w indeksie roczne obrotu indeksu i poszczególnych

Czytaj więcej »

Analiza sWIG80TR

Beta Securities analizuje tworzenie nowych BETA ETF. Tutaj trochę kuchni o tym z jakimi wyzwaniami wiąże się stworzenie BETA ETF na sWIG80TR, WIG. Duża liczba komponentów, niska płynność, brak kontraktów futures, wysokie spready, ogony płynności – sporo wyzwań ale analizy trwają.

Czytaj więcej »

Forma prawna BETA ETF

Fundusze BETA ETF działają pod formą portfelowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Są to pierwsze tego typu fundusze inwestycyjne w Polsce znacząco różniące się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Warto przeanalizować aspekt prawny, gdyż pobieżne i stereotypowe postrzeganie tematu może skutkować nieuzasadnionym odrzuceniem inwestycji z fałszywych przesłanek. 

Czytaj więcej »

Animator Funduszy BETA ETF

Zapraszamy do analizy materiału poświęconego działalności Animatora Funduszu BETA ETF WIG20TR, który pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.  Efektywne działanie market makera jest fundamentem powodzenia funduszu ETF, który jak sama nazwa wskazuje jest funduszem inwestycyjnym obracanym na giełdzie papierów wartościowych.  Efektywność animatora zależy od wielu czynników i może zostać ocenia

Czytaj więcej »

Metody replikacji w funduszach ETF

Fundusze ETF „dostarczają” stopę zwrotu zdefiniowanego benchmarku na kilka sposobów. Przedstawiony materiał przedstawia metody replikacji stosowane w funduszach ETF, rozwój poszczególnych metod w Europie w latach 2008-2017 oraz prezentuje sposób replikacji stosowany w funduszu BETA ETF WIG20TR

Czytaj więcej »

Szkolenie Fundusze BETA ETF

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia zarządzajacego funduszem BETA ETF WIG20TR Kazimierza Szpaka, który przeprowadził szkolenie wyjaśniające specyfikację funduszu BETA ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Czytaj więcej »