Rewizja nadzwyczajna indeksu WIG20TR

W związku z udanym wezwaniem na akcje Play oraz zmniejszeniem się akcji w wolnym obrocie spółki LPP, GPW Benchmark ogłosiła rewizje nadzywczayjną w wyniku, której

  • Akcje spółki Play zostaną usunięte z indeksu WIG20TR
  • Do indeksu WIG20TR zostanie wprowadzona spółka Asseco Poland
  • Zostanie ograniczony udział spółki LPP w związku ze zmniejszeniem się liczby akcji w wolnym obrocie

Wizualizacje zmian znajdują się poniżej.