AKTUALNOŚCI

Materiały prasowe

Warsaw Passive Investment Conference

Serdecznie zapraszaymy Państwa na II edycję Warsaw Passive Investment Conference. Konferencja jest organizowana przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, Biurem Maklerskim mBanku oraz PZU TFI.

przeczytaj >>
Materiały prasowe

BETA ETF Nasdaq-100 na Wall Street

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Nasdaq sprawili nam miłą niespodziankę wyświetlając gratulacje dla AgioFunds TFI oraz Beta Securities Poland za utworzenie BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged.

przeczytaj >>
Okresowe podsumowania

Podsumowanie styczeń 2021

Zapraszamy do zapoznania się z grafikami podsumowującymi aktywność Inwestorów oraz efektywność odwzorowania na funduszach BETA ETF w styczniu 2021 roku.

przeczytaj >>
Analizy

Infopack: Nasdaq-100

W związku ze zbliżającym się debiutem BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PFIZ przygotowaliśmy dla Państwa materiał przedstawiający czym de facto jest indeks odniesienia nowego BETA ETF.

przeczytaj >>
Materiały prasowe

Robert Sochacki w FXMAG

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Robertem Sochackim (Członek Zarządu Beta Securities Poland), który został przeprowadzony przez Dariusza Dziducha dla portalu FX MAG

przeczytaj >>
Analizy

Q&A Wall Street Online

Zapraszamy do lektury odpowiedzi na pytania, które padły podczas Konferencji Wall Street Online organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Forma pdf do pobrania: Pytania Wall Street

przeczytaj >>
KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved. Polityka prywatności

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/ VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.