AKTUALNOŚCI

Materiały prasowe

Webinar z KNRK Kraków

W dniu 5 listopada 2020 roku doradca inwestycyjny i zarządzający BETA ETF Mateusz Mucha miał przyjemność poprowadzić webinar dla Członków Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Uniwersytetu

przeczytaj >>
Materiały prasowe

Webinar z SII

W dniu 3 listopada Dawid Bąbol oraz Mateusz Mucha, doradcy inwestycyjni w Beta Securities Poland oraz zarządzający BETA ETF mieli przyjemność poprowadzić webinar Wstęp do

przeczytaj >>
Okresowe podsumowania

Podsumowanie październik 2020

Zapraszamy do zapoznania się z infografikami podsumowujacymi aktywność funduszy ETF notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2020 roku. 

przeczytaj >>
Materiały prasowe

Dawid Bąbol w Parkiet TV

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Dawidem Bąbolem, który w programie Prosto z Parkietu był gościem Przeymysława Tychmanowicza. Wywiad dotyczył planów Beta Securities odnośnie przyszłych ETF,

przeczytaj >>
Okresowe podsumowania

Podsumowanie września 2020

Tradycyjnie zapraszamy do analizy infografik podsumowujących działalność funduszy BETA ETF na GPW w Warszawie. We wrześniu zaobserwowano: wzrost obrotów oraz liczby transakcji na wszystkich BETA

przeczytaj >>
KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved. Polityka prywatności

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/ VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.