AKTUALNOŚCI

Kompendium

ETF a pozostałe fundusze inwestycyjne

Z materiału dowiesz się: Czym różni się fundusz indeksowo zarządzany od funduszu aktywnie zarządzanego; Jakie są różnice pomiędzy ETF-em a innymi funduszami indeksowymi; Czym ETF różni się od pozostałych publicznych FIZ-ów; Jakie są cechy charakterystyczne ETF-ów

przeczytaj >>
Kompendium

Indeksy akcyjne + excel

Z materiału dowiesz się: Czym jest indeks akcyjny; W jaki sposób tworzy się indeks; W jaki sposób mogą być dobierane wagi uczestników indeksu; Jakie są typy indeksów akcyjnych; Jak zapewnić ciągłość notowań indeksu przy zmianach jego struktury; EXCEL: Przykłady kalkulacji indeksów akcyjnych

przeczytaj >>

Kalkulator BETA ETF

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora BETA ETF dzięki, któremu będą mogli Państwo oszacować iNAV certyfikatów BETA ETF WIG20TR oraz BETA ETF mWIG40TR. Kalkulator BETA ETF

przeczytaj >>
Kompendium

Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce

Z materiału dowiesz się: Czym jest fundusz inwestycyjny; Jakie są podstawowe kryteria podziału funduszy inwestycyjnych; Jakie są różnice pomiędzy funduszami FIO, SFIO i FIZ; Czym polski fundusz typu ETF – portfelowy FIZ – różni się od pozostałych FIZ-ów

przeczytaj >>
Materiały prasowe

Płynność rynku funduszy ETF

Płynność w inwestowaniu to bardzo ważny element. Na łamach Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” | parkiet.com | Parkiet TV ukazał się artykuł Dawida Bąbola o

przeczytaj >>
KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved. Polityka prywatności

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/ VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.