AKTUALNOŚCI

Okresowe podsumowania

Podsumowanie miesiąca: maj 2020

Zapraszamy do analizy infografik podsumowujących aktywność funduszy ETF w maju 2020. Fundusze BETA ETF cechowały się w tym okresie stosunkowo wysokim obrotem, liczbą transakcji. Zanotowano

przeczytaj >>
Okresowe podsumowania

Podsumowanie miesiąca: kwiecień 2020

Zachęcamy do analizy rozbudowanego o edukacyjne aspekty podsumowania kwietnia w wykonaniu funduszy ETF notowanych na GPW.  Przytoczone linki do dalszej edukacji: https://betasecurities.pl/plynnosc-funduszu-typu-etf/ https://betasecurities.pl/jak-analizowac-plynnosc-funduszy-etf/ https://betasecurities.pl/wycena-ksiegowa-a-wycena-rynkowa-funduszu-typu-etf/ https://betasecurities.pl/miary-oceny-jakosci-zarzadzania-funduszem-pasywnym-excel/

przeczytaj >>
Kompendium

Jak zawierać transakcje na funduszach BETA ETF

Z materiału dowiesz się: Jak wygląda harmonogram sesji i rynku pierwotnego funduszy BETA ETF; Jaka jest najważniejsza zasada składania zleceń na rynku giełdowym funduszy typu ETF; Jakie zasady powinni stosować mniejsi a jakie więksi inwestorzy; Kiedy warto dokonać transakcji na rynku pierwotnym ETF-a; Na co zwrócić uwagę w końcowej fazie sesji i w fazie na zamknięciu

przeczytaj >>
Kompendium

Płynność funduszu typu ETF

Z materiału dowiesz się: Jaka jest definicja i charakterystyki płynności rynku; Jak wygląda płynność w tradycyjnym funduszu inwestycyjnym; Co kształtuje płynność funduszu typu ETF; Jaką rolę odgrywa animator funduszu i od czego zależą warunki kwotowań; Kiedy fundusz typu ETF zawiera transakcje portfelowe; Jak się różni płynność na poziomie inwestor-fundusz pomiędzy tradycyjnym funduszem a ETF-em; Dlaczego ETF-y napędzają płynność rynków bazowych

przeczytaj >>
KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved. Polityka prywatności

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/ VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.